Adresas: 
Reikjaviko g. 5, Klaipėda
Tel.: 46-346306

El. paštas: 
info@papartelis.w3.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.papartelis.puslapiai.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Vakarinė, Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Klaipėdos m. sav.
Ugdymo programos ir veikla

Įstaigoje ugdymas organizuojamas pagal:

  • Lopšelio-darželio „Papartėlis” ikimokyklinio ugdymo programą,
  • Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą.  

Prioritetine pasirinkta meninio ugdymo kryptis – per dailę ir gamtą visapusiškai ugdyti vaiko asmenybę, dorovinį požiūrį į gėrį ir blogį, vaikų tarpusavio santykius. Tam tikslui lopšelyje-darželyje įkurtas savarankiškos meninės veiklos kambarėlis, dailės studija. Vaikams turintiems kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų teikiama kvalifikuota logopedo pagalba, fiziniam aktyvumui bei sveikatos stiprinimui įrengta sporto salė.

 

Numatant ugdymo pasiekimų vertinimo būdus ir metodus, pedagogai vadovaujasi:

Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programoje bei įstaigos ikimokyklinio ugdymo programoje numatytais vertinimo kriterijais, O. Monkevičienės, D. Babičienės „Vaikų brandumo mokyklai“ programa, L. Tamošiūnienės „Iliustruotomis užduotimis vaikams“. Ugdymo programa „Vėrinėlis”. Vaikų pasiekimų vertinimas vykdomas planingai ir lanksčiai.